เกมนี้ล่ะเด็ด! 50 รูปแบบการชนะ Immortal Heroes เทวดาเหินเวหา เล่นยังไงก็ได้กำไร!

เกมนี้ล่ะเด็ด! 50 รูปแบบการชนะ Immortal Heroes เทวดาเหินเวหา เล่นยังไงก็ได้กำไร!

ในเกม Immortal Heroes จากค่าย ASKMEBET สำหรับการจ่ายเงินในการชนะสูงสุดของผู้เล่นแต่ละครั้งนั้น มีรูปแบบการชนะแบบ 5 รีลมีถึง 50 แบบ

ในเกม Immortal Heroes จากค่าย ASKMEBET สำหรับการจ่ายเงินในการชนะสูงสุดของผู้เล่นแต่ละครั้งนั้น นับจากการชนะของสัญลักษณ์ที่ตรงกัน 5 รีล เรียงกันเป็นเพย์ไลน์กับรีลข้างเคียง โต๊ะจะจ่ายจากทั้งสองแบบ ทั้งการชนะจากซ้ายสุดไปขวาสุดและตรงตามจำนวนไอคอนที่ระบุในตารางอัตราต่อรอง คำนวณโบนัสสูงสุดเท่านั้นในแต่ละเพย์ไลน์ ในกรณีที่เกมเกิดเหตุการณ์ขาดการเชื่อมต่อการทำงานผิดปกติหรือมีสภาพผิดปกติอื่น ๆ เกมและการจ่ายเงินทั้งหมดจะถูกโมฆะ โดยรูปแบบการชนะแบบ 5 รีลมีถึง 50 แบบ มีดังต่อไปนี้

เกมนี้ล่ะเด็ด! 50 รูปแบบการชนะ Immortal Heroes เทวดาเหินเวหา เล่นยังไงก็ได้กำไร!

 1. ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวที่หนึ่ง
 2. ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวที่สอง
 3. ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวที่สาม
 4. ชนะแบบเรียงตรงกัน 5 ช่อง ในตำแหน่งแถวที่สี่
 5. ชนะแบบเรียงเป็นตัว V คว่ำ นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดในช่องที่สามของแถวที่สอง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม และในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สี่
 6. ชนะแบบเรียงเป็นตัว V หงาย นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง และช่องที่สามของแถวที่สาม
 7. ชนะแบบเรียงเป็นตัว V คว่ำ นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดในช่องที่สามของแถวที่หนึ่ง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง และในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สาม
 8. ชนะแบบเรียงเป็นตัว V หงาย นับเป็นมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สอง ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง และช่องที่สามของแถวที่สี่
 9. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามของแถวที่สาม และในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สี่
 10. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามของแถวที่สอง และในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สาม
 11. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามของแถวที่หนึ่ง และในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สอง
 12. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่หนึ่ง และในช่องที่สามของแถวที่สอง
 13. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สอง และในช่องที่สามของแถวที่สาม
 14. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าอยู่ในแถวที่สาม และในช่องที่สามของแถวที่สี่
 15. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สาม, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สี่
 16. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สอง, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม
 17. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง
 18. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สาม, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สี่
 19. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่สอง, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สาม
 20. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและช่องที่สี่ของแถวที่หนึ่ง, ในช่องที่หนึ่ง ช่องที่สาม และช่องที่ห้าของแถวที่สอง
 21. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สี่
 22. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สาม
 23. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สอง
 24. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สอง
 25. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สาม
 26. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สาม รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สี่
 27. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้า อยู่ในแถวที่สี่
 28. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สามอยู่ในแถวที่สี่
 29. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้า อยู่ในแถวที่สี่
 30. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สอง สี่ และห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สามอยู่ในแถวที่สาม
 31. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สอง และช่องที่สามในแถวที่สี่
 32. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามในแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สาม และช่องที่สองและสี่ในแถวที่สี่
 33. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่สอง รวมทั้งช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่สี่
 34. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่สาม
 35. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่สองและสี่ในแถวที่สาม
 36. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่สอง รวมทั้งช่องที่สองและสี่ในแถวที่สี่
 37. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่สี่
 38. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่ง สาม และห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่สองและสี่ในแถวที่สี่
 39. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สอง สาม และสี่ในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สี่
 40. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่หนึ่ง รวมทั้งช่องที่สาม สี่ และห้าในแถวที่สี่
 41. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สาม
 42. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่หนึ่งและช่องที่ห้าของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่สอง สาม และสี่ อยู่ในแถวที่สี่
 43. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่สอง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สี่
 44. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สอง สาม และสี่ของแถวที่หนึ่ง รวมทั้งในช่องที่หนึ่งและห้าของแถวที่สาม
 45. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สอง และช่องที่สามในแถวที่สาม
 46. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่สอง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สาม และช่องที่สามในแถวที่สี่
 47. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามในแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สอง และช่องที่สองและสี่ในแถวที่สาม
 48. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามในแถวที่สอง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สาม และช่องที่สองและสี่ในแถวที่สี่
 49. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สองและสี่ในแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สาม และช่องที่สามในแถวที่สี่
 50. ชนะแบบมีสัญลักษณ์ที่กำหนดตรงกันในช่องที่สามในแถวที่หนึ่ง, ช่องที่หนึ่งและห้าในแถวที่สอง และช่องที่สองและสี่ในแถวที่สี่

ฟรีสปินช่วยกระตุ้นความรู้สึกใดของนักพนันบ้าง ?

ฟรีสปินช่วยกระตุ้นความรู้สึกใดของนักพนันบ้าง ?

เราตั้งใจจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจ ในกรณีว่าด้วยเรื่อง “ฟรีสปิน! ช่วยกระตุ้นความรู้สึกใดของนักพนันได้บ้าง” เพราะหากพูดกันตามตรงแล้ว ของฟรีใคร ๆ ก็ต้องชอบทั้งนั้น